' Тест по български език №1

Тест по български език №1

Моля, въведете

Четете внимателно въпросите. Успех!

1. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката симфония - композитор?

2. В кое от изреченията не е допусната пунктуационна грешка?

3. Къде е допусната грешка?
Новият (1) уред комбинира въздействието (2) на три различни методи (3) - електростимулация (4), точков и обикновен масаж.

4. Какво означава подчертаният израз?
Всичко това, което се изписа по вестниците, е само димна завеса.

5. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

6. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката фирма - директор?

7. Къде е допусната правописна грешка?

8. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
Няма да говорим за безсилието (1) на режисьора (2), нито за безпомощния (3) актьорски състав - срама (4) си е за тях.

9. Посочете вярното твърдение.
В изречението "Китаристът беше изключително популярен в страната си макар, че не се стремеше към известност."

10. Какво означава подчертаният израз?
"Директорът уволни конкретния виновник за аварията и така си изми ръцете."

11. Къде е допусната правописна грешка?

12. Какво означава подчертаният израз?
"Полицаят отговори, че законът му връзва ръцете."

13. Отбележете коя е неправилно изписаната дума.

14. Посочете вида на грешката в изречението.
Аз ми се струва, че той греши.

15. Определете с какво може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът на изречението.
Мина му през ума, че лесно няма да се справи.

16. Кое от изреченията е сложно съставно?

17. Коя дума е противоположна по значение на думата "вързан"?

18. Определете с какво може да се замени подчертания израз, без да се промени смисълът на изречението.
Той е човек планина.

19. В кое изречение с глагола се означава повтарящо се действие?

20. Коя дума е синоним на думата съдба?

21. Определете пропуснатия израз в изречението.
Цар Симеон, ... на княз Борис, застава начело на българската държава през 893 г.

22. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
Той не знаеше (1) как да им съобщи (2), защото вестта (3) дойде съвсем не очаквано (4) за него.

23. Коя от думите е излишна в синонимното гнездо?

24. Определете с какво може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът на изречението.
Хранейки се с различни части на дърветата, животните нанасят значителна вреда в горите и овощните градини.

25. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
Една лятна привечер (1) старата мечка откри диви пчели, чийто (2) медни пити бяха скрити (3) в хралупата (4) на висока липа.

26. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?

27. Определете пропуснатите изрази в изречението.
Докато ... войни, ... сираци.

28. Определете с какво може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът на изречението.
Кубрат е владетел, разбрал цената на единството и свободата.

29. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
Старият (1) щъркел растърсил (2) криле, огледал (3) небето и събрал (4) неколцина от младите щъркели.

30. В коя дума има правописна грешка?